Biografie

Ik ben geboren in Leeuwarden in 1955 en vanaf 1965 woon ik in Groningen. Na de basisschool bezocht ik achtereenvolgens de LTS, de HAVO en de Pedagogische Academie. In 1984 ben ik begonnen met de kunstacademie Minerva in Groningen en studeerde op 18 januari 1990 af. Tijdens mijn opleiding ben ik veel aan het experimenteren geweest met allerlei soorten materiaal, o.a met porselein. Ook heb ik veel draken theepotten gemaakt en werd ik geboeid door organische vormen. Die organische vormen zag je bijvoorbeeld terug in de in klei uitvergroot weergegeven zaden.
Op het ogenblik maak ik schepen waarbij ik meerdere materialen gebruik. Het uitgangspunt is klei maar verder kun je er de meest onverwachte materialen in terugvinden.

Inspiratie

Ik laat me inspireren door de natuur. Denk dan aan groei en bloei maar ook aan afbraakprocessen zoals roesten, verrotten. Ook ben ik bezig met constructie en destructie. Dingen die door een ander bij het grofvuil worden gegooid als waardeloos, vinden in mijn kunstwerken een waardevolle plaats. Hergebruik is voor mij een uitdaging. De functie die iets eerst had, heeft dan een andere betekenis gekregen, en dat boeit mij.

Atelier panorama